Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Ochrana osobných údajov

SOLGRUPO, s.r.o.,  IČO: 47 101 831, zapísaná OS Košice I, vložka číslo 32063/V,  , naše sídlo je Šípková 13, 04001 Košice, Slovenská republika. Sme spracovateľom vašich osobných údajov, ak ste nám ich poskytli. Znamená to, že zodpovedáme za ich ochranu a spôsob spracovania. Dbáme na to, aby sme vaše osobné údaje spracúvali v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenie o ochrane osobných údajov tzv. GDPR) a týmito informáciami. Podľa zákona sa za spracovanie osobných údajov považuje aj to, ak osobné údaje máme k dispozícii, aj keď s nimi ďalej nijako nenakladáme. Napríklad, ak nám napíšete email a my máme k dispozícii vaše meno a e-mailovú adresu.

Ako nás môžete kontaktovať?

Ohľadne spracovania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: info@dianareality.sk alebo poštou na adresu SOLGRUPO,s.r.o., Šípková 13, 04001 Košice .

Kedy spracúvame vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje spracovávame, ak:  

 • ste sa na nás obrátili prostredníctvom e-mailu,
 • ste návštevník našej webovej stránky,
 • ste s nami uzatvorili zmluvu.

Aké osobné údaje spracovávame?

 • Vo väčšine prípadov spracovávame vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu.
 • V niektorých prípadoch spracovávame aj vaše telefónne číslo a adresu prípadne ďalšie osobné či pracovné kontaktné údaje. Sú to bežné informácie, ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie.
 • Ak máme spolu uzatvorenú zmluvu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v zmluve.

Za akým účelom spracúvame vaše osobné údaje?

 • Informovanie o našich ponukách nehnuteľností prostredníctvom posielania e-mailov  alebo za účelom odpovedania na otázky, ktoré ste nám priamo zaslali, týkajúce sa predaja resp. prenájmu nehnuteľností.
 • Správa našej webovej stránky a našich účtov na sociálnych sieťach, s cieľom zobraziť obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát.
 • Ak ste s nami v zmluvnom vzťahu (napr. Zmluva o sprostredkovaní predaja resp. prenájmu nehnuteľností), používame vaše osobné údaje uvedené v zmluve za účelom napĺňania zmluvy.

Na základe akého právneho základu spracúvame vaše osobné údaj? Vaše osobné údaje spracovávame najmä na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili.

V prípade, že máte s našou spoločnosťou  uzatvorenú zmluvu (napr. Sprostredkovanie predaja a prenájmu nehnuteľností), vaše údaje spracúvame na základe zmluvy.

Doba spracovania osobných údajov: Vaše osobné údaje spracúvame iba počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania. Zabezpečenie a ochrana vašich osobných údajov Osobné údaje, ktorými disponujeme chránime v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením. Súbory, ktoré obsahujú osobné údaje sú chránené heslom, má k nim prístup len konateľ spoločnosti SOLGRUPO, s.r.o..

Poskytnutie osobných údajov tretí stranám Na zabezpečenie niektorých právnych  aktivít (napríklad poskytnutie osobných údajov na zapracovanie do kúpno-predajnej zmluvy, zmluvy o prenájme bytu, zmluvy o prenájme nebytového priestoru, a pod. Poskytujeme tieto údaje advokátskym kanceláriám, právnikom, notárom, ale len s vašim súhlasom.

Vaše osobné údaje môžeme  zverejniť alebo sprístupniť na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.                                                           

Miesto spracovania osobných údajov: Osobné údaje spracúvame v krajinách Európskej únie.

Vaše práva: V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov máte široké práva:

 • Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. V tomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje, ktorými disponujeme z databáz, ktoré prevádzkujeme my a naši spracovatelia. Urobíme tak do 30 pracovných dní od doručenia vašej žiadosti.
 • Ak sa u vás niečo zmení a vaše osobné údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.
 • Máte právo obmedziť účel spracovania vašich osobných údajov alebo ich rozsah.
 • Máte právo požiadať nás o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. A my Vám v lehote 30 pracovných dní doložíme, aké vaše údaje spracovávame.
 • Ak chcete od nás vaše osobné údaje vziať a preniesť ich k inému subjektu, údaje, ktoré o vás máme vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte do 30 dní.
 • Máte právo namietať spracovanie osobných údajov, ktoré spracúvame na účel oprávneného záujmu a tiež na účely priameho marketingu.
 • Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Po doručení odvolania nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.
 • Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Pokiaľ si chcete ktorékoľvek z týchto práv uplatniť pošlite nám, prosím, e-mail na info@dianareality.sk, alebo list poštou na adresu našej  kancelárie: SOLGRUPO,s.r.o. Šípková 13, 04001 Košice. Prosíme, berte na vedomie, že pred tým, ako vám v tejto súvislosti poskytneme akékoľvek informácie, sme za účelom overenia vašej totožnosti oprávnení požiadať vás o doplnenie údajov a informácií.

Úrad na ochranu osobných údajov Ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou. Budeme však veľmi radi, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na nás, ochotne prípadné nedostatky odstránime. Mlčanlivosť Uisťujeme vás, že naši pracovníci a spolupracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašimi osobnými údajmi sú preškolení o tom, ako zaobchádzať s osobnými údajmi, aby bola zabezpečená ich maximálna ochrana a sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch. Tá trvá aj po skončení našej spolupráce. Okrem našich pracovníkov, spolupracovníkov a sprostredkovateľov nemá k vašim osobným údajom prístup žiadna tretia strana, iba v prípade, že to je nevyhnutné pre naplnenie účelu, pre ktorý ste nám osobné údaje poskytli).


Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 25.5.2018.
Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovej stránke a, ak to bude nevyhnutné, budú vám zároveň oznámené prostredníctvom e-mailu.